Forside » Anlæg

Anlæg

ProbygningsautomatikNår PRO|BYGNINGSAUTOMATIK udvikler og leverer automatik- og CTS-anlæg sker det i tæt samarbejde med kunden – herunder rådgivere, bygherrer og andre entreprenører. Vi er leverandøruafhængige og er derfor ikke fokuseret på at sælge bestemte løsninger eller produkter, men satser i stedet på at levere den bedst mulige løsning.

I PRO|BYGNINGSAUTOMATIK har vi som udgangspunkt valgt at vejlede vores kunder på baggrund af den løsning, der vil give størst besparelse over en årrække – i stedet for kun at fokusere på kortsigtede besparelser. Det er oftest også de løsninger, der er bedst, hvad angår energiforbrug og miljøbelastning.

Når der skal installeres et bygningsautomatisk anlæg, er det derfor vigtigt ikke kun at fokusere på anskaffelsesomkostningerne. Vores erfaring viser, at det økonomisk set kan betale sig at tænke langsigtet og sikre sig et system, der er fremtidssikret og driftsikkert mange år frem i tiden.