Forside » Service » Serviceaftaler

Serviceaftaler

serviceaftalerPRO|BYGNINGSAUTOMATIK tilbyder individuelt tilpassede serviceaftaler om vedligeholdelse og drift af automatik- og CTS-anlæg samt tekniske installationer. Vores teknikere overvåger og efterser løbende de tekniske installationer, og på den måde forebygges driftsforstyrrelser og andre tekniske problemer.

Ved hvert servicebesøg kontrollerer vores tekniker bl.a. ventiler, følere og anlæggets logbog. Når vores teknikere løbende efterser de tekniske anlæg, vil begyndende slitage og eventuelle fejl blive opdaget tidligere og det betyder, at store udgifter ved driftsforstyrrelser undgås. Desuden sikres det, at udgifterne til det løbende vedligehold ikke bliver større end højst nødvendigt.

I forbindelse med indgåelse af en serviceaftale udpeges en fast kontaktperson hos PRO|BYGNINGSAUTOMATIK, så man altid har kontakt til en tekniker, der kender anlægget og ved, hvornår installationerne sidst er blevet efterset.