Forside » Service » Lovpligtigt eftersyn

Lovpligtigt eftersyn

Lovpligtigt eftersynPRO|KØLETEKNIK er akkrediteret til at udføre lovpligtige eftersyn, som ifølge lovgivningen kræves for anlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel.

Formålet med eftersynet er at teste, vedligeholde og finjustere de trykbårne anlæg. På den måde sikres økonomiske besparelser for anlægshaveren, mens vi samtidig øger energieffektiviteten på køleanlæggene, så miljøet skånes så meget som muligt.

I PRO|KØLETEKNIK har vi alle nødvendige tekniske kompetencer til at udføre eftersynet. Med i købet følger rådgivning og vejledning, til opnåelse af optimal energiøkonomi.

Læs Arbejdstilsynets At-vejledning B.4.4 om køleanlæg og varmepumper