Forside » Referencer » Referencelister » Laboratorie- og renrumsventilation

Laboratorie- og renrumsventilation

Entreprise Anlæg Rådgivende Ingeniører
Brenntag Nordic Medicinproduktion
Centralsygehuset i Næstved Onkologisk Ambulatorium Steensen & Varming
Chr. Hansen, Air Pack Renrum og produktion MidtConsult
DakoCytomation Laboratorier Bascon
DNP Produktionslokaler DNP
Dnp Danmark A/S Klima styring af produktion ISC Rådgivende Ing. A/S
DTU Campus Service bygn 223 Laboratorium Moe & Brødsgaard
DTU inst.Fysik Bygn. 309 Laboratorium DTU
DTU-Bygning 423 Laboratorier Birch & Krogboe
Fødevareministeriet Laboratorier Erik K. Jørgensen
GN Hybrid Præst Produktion Søren B. Nielsen
GN Resound Produktion Søren B. Nielsen
GN Resound Præstø Produktion Søren B. Nielsen
Højvang Nyt Laboratorium Søren B. Nielsen A/S
Højvang Miljølaboratorie Produktion/laboratorier Søren B. Nielsen
KAS Gentofte Fødeklinik Birch & Krogboe
Kyndbyværket Laboratorium Dong
Leo Pharma Renrum Leif Hansen
Næstved Sygehus Nuclear Laboratorier/Hospital Sycon Steensen & Varming
Panum Institutet Stinkskabe Steensen & Varming
Pilestræde Lægehus Peter Schmidt
Rigshospitalet bygning 93 Laboratorier Nellemann, Nielsen & Rauschenberger
Statens Institut for Strålehygiejne Laboratorier Hou & Partnere