DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”. DTU’s uddannelser, forskningsbaserede rådgivning og innovation hviler på et solidt fundament af forskning i verdensklasse.

DTU er blandt verdens mest innovative universiteter og er i øjeblikket nr. 1 i de nordiske lande på ”Reuters Top 100 World’s Most Innovative Universities 2017”.

Fremragende forskning

Fagligt såvel som tværfagligt er DTU på forkant inden for de tekniske og naturvidenskabelige områder med nye initiativer inden for en række internationalt krævende ingeniørdiscipliner, herunder bæredygtig energiteknologi og life science.

 

ENTREPRISEN

PRO|GRUPPEN har  i forbindelse med en rammeaftale med Bygningsstyrelsen for DTU-Risø, udført installationsarbejder, i forbindelse med laboratoriegenopretning.

Arbejderne omfatter genopretning af forskningslaboratorier med tilhørende birum, kontorer og fællesarealer, vedr. tekniske anlæg , og er udført i storentreprise.

Storentreprisen indeholder faggrupperne, ventilation, CTS, køling, VVS, samt El.

Der er i to af bygningerne udført renrum.

 

DTU Risø har undervejs i udførelsesfasen fungeret kontinuerligt som arbejdsplads. En udfordring som har krævet hensyntagen til brugerne af de respektive bygninger og stillet krav til både håndværkere og projektledere. For at sikre optimal brugertilfredshed har PRO|VENTILATION været i tæt dialog med brugerne undervejs og tilpasset evt. ønsker til aktuelle og ønskede forhold. Entreprisen er udført med PRO|VENTILATIONS tværfaglige projektchef.

Entreprisen har været krævende med hensyn til meget høje krav til materialer, da forsøgene brugerne arbejder med, stiller meget høje krav til materialevalget herunder syrefast rustfrit stål samt plast.

Entreprisen er blevet udført på 10 meget forskellige bygninger og har stillet store logiske krav til alle involverede i byggeprocessen.

ENTREPRISEN
Storentreprise – Ventilation, Køleteknik, Bygningsautomatik, VVS og EL

BYGHERRE
Bygningsstyrelsen

KONTAKTPERSON
Claude Sauzet

ØKONOMIRAMME
21,5 mio.

Etage m2
9.350

ARKITEKT
White Arkitekter

INGENIØRER
NNE Pharmaplan

ÅRSTAL
2015/16