Folkeskolen

Den danske folkeskole er en af grundpillerne i vores velfærdssamfund.

Folkeskolen giver i samarbejde med forældrene, eleverne kundskaber og færdigheder, der:

  • Forbereder dem til videre uddannelse
  • Giver dem lyst til at lære mere
  • Gør dem fortrolige med dansk kultur og historie
  • Giver dem forståelse for andre lande og kulturer
  • Bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen
  • Fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.

Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.

Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

PRO|GRUPPEN har som mål at forbedre vilkår for børn i Danmark

Børn er det vigtigste vi her, derfor er vi særligt optaget af at forbedre indeklimaet i landets folkeskoler for at give alle børn de bedste forudsætninger for indlæring. Her kan vi bidrage med at give elever og lærere sund og frisk luft. Det sikrer forbedret indlæringsevne og mindsket træthed ved en lang skoledag.

ENTREPRISEN

PRO|GRUPPEN har for Lejre Kommune i hovedentreprise, udført energirenovering af folkeskolen Hvalsø Skole

Der er energirenoveret skolens fire centrale bygninger samt værkstedslokaler i tilhørende bygning.

Hver hovedbygning er udstyret med separat ventilationsanlæg på loft, der forsyner de enkelte rum med behovsstyret og VAV kontrolleret ventilation baseret på temperatur- og C02-forhold i de individuelle zoner.

Undervisningsrum i værkstedslokaler udstyret med separate interne ventilationsanlæg.

Der er etableret CTS overvåget automatik for alle installationer.

ENTREPRISEN
Hovedentreprise – Ventilation, Køleteknik og Bygningsautomatik

ØKONOMIRAMME
4,2 Mio.

M³/h
24.450


4000

Arkitekt
Ikke aktuelt

INGENIØRER
Oluf Jørgensen